Rembertowski dodatek profilaktyczny

Urząd m.st. Warszawy, Dzielnica Rembertów

Data wydania:
2008-2017 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://rembertow.waw.pl/strona-668-rembertowski_dodatek_profilaktyczny.html

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Rembertowa, mieszkańcy Warszawy

Inne formy dokumentu: http://rembertow.waw.pl/strona-668-rembertowski_dodatek_profilaktyczny.html


Profilaktyka alkoholizmu, uzależnień, wsparcie dla osób i rodzin z dysfunkcjami.