Broszura nauczycielska na cały rok szkolny, informująca o aktywnościach, jakie warto podjąć z uczniami w Centrum Nauki Kopernik
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Centrum Nauki Kopernik

Data wydania:
2017 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, nauczyciele, środowisko oświatowe

Inne formy dokumentu: http://www.kopernik.org.pl/dla-nauczycieli/


Informacja o programie edukacyjnym Centrum Nauki Kopernik