Edukacja w m.st. Warszawie w świetle zmian demograficznych
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIEWYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Statystyczny w Warszawie i Urząd m.st. Warszawy - Biuro Edukacji. Zespół Analiz i Opracowań Zbiorczych w składzie: A. Cacko, A. Kamińska, J. Podolska pod kierunkiem T. Zegara.
Konsultacja Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Edukacji: J. Gospodarczyk, M. Sielatycki, W. Majewski, M. Burakowski

Data wydania:
2016 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, nauczyciele, uczniowie, rodzice, środowisko oświatowe

Inne formy dokumentu: http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/oswiata-w-liczbach/12974/attachments/2016-06-16-publikacja-edukacja.pdf


Publikacja Urzędu Statystycznego w Warszawie i Urzędu m.st. Warszawy - Biura Edukacji omawiająca demografię edukacyjną Warszawy w latach 2010-2014. Oświata stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa. Zmieniająca się rzeczywistość stawia przed
systemem oświaty nowe zadania. Jednym z ważniejszych czynników wpływających na jego rozwój
i funkcjonowanie edukacji są dynamicznie zachodzące procesy demograficzne. Dostosowanie sieci
szkół do zmieniającej się liczby dzieci i młodzieży oraz dopasowanie infrastruktury oświatowej do
aktualnych potrzeb stanowią duże wyzwanie dla władz samorządowych. ISBN 978-83-63246-47-1