"Ochota na Zdrowie", bezpłatny kwartalnik pacjenta, nr 1/2018

Zespół SZPZLO Warszawa-Ochota

Data wydania:
2018 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy Ochoty, pacjenci, lekarze, pielęgniarki


Kwartalnik „Ochoty na Zdrowie”, w którym znajdują się m.in. informacje o programach polityki zdrowotnej finansowane z Urzędu m.st. Warszawy, wydawany przez SZPZLO Warszawa-Ochota. ISSN 1734-8919.