Przemiany 2015, publikacja podsumowująca i rozszerzająca temat corocznego Festiwalu Przemiany
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Centrum Nauki Kopernik

Data wydania:
2016 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/festiwal_przemiany/2015/Publikacja_Przemiany_230x270_gotowy_online_rozkl.pdf

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, środowisko edukacyjne, nauczyciele, uczniowie

Inne formy dokumentu: http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/festiwal_przemiany/2015/Publikacja_Przemiany_230x270_gotowy_online_rozkl.pdf


Przemiany 2015, publikacja podsumowująca i rozszerzająca temat corocznego Festiwalu Przemiany, łączącego naukę, sztukę, projektowanie i nowe technologie