Broszura nauczycielska na cały rok szkolny
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Centrum Nauki Kopernik

Data wydania:
2016 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/GRUPY_DOCELOWE/dla_nauczycieli/broszura_nauczycielska_2016_2017.pdf

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, środowisko edukacyjne, nauczyciel, uczeń

Inne formy dokumentu: http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/GRUPY_DOCELOWE/dla_nauczycieli/broszura_nauczycielska_2016_2017.pdf


która informuje o wszystkich aktywnościach, jakie warto podjąć z uczniami w CNK, a także o ofercie (spotkaniach, warsztatach, konferencjach) skierowanej bezpośrednio do edukatorów