Metody i narzędzia aktywizacji młodzieży na przykładzie organizacji kampanii społecznej w ramach projektu "Wychowanie w szkole w poszanowaniu praw człowieka i zasady równego traktowania"
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Urząd m.st. Warszawy, Biuro Edukacji,
Autorzy: E. Skiba, B. Wilimborek
,Redakcja: A. Bernacka,
Konsultacja merytoryczna: J. Gospodarczyk,
Poradnik opracowany w ramach międzynarodowego projektu Wychowanie w szkole w poszanowaniu praw człowieka
i zasady równego traktowania, prowadzonego przez:
Warszawa
Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:
J. Gospodarczyk, M. Sielatycki, K. Kozak, A. Bernacka,
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń:
A. Walczak
Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego:
dr P. Mirecki, E. Giedyk, A. Marciniak, E. Beńko-Kaczkowska,
Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. rotmistrza Witolda Pileckiego:
Ba. Wotawa, A. Żuchowski, A. Morawska, J. Falcman, R. Nowak
Cardiff
Cardiff County Council: E. Daly, S. Evans-Pask,
Full Circle Education Solutions C.I.C: N. Giant,
Michaelston Community College & Glyn Derw High School: K. Lewis

Data wydania:
2015 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/informacje-dla-nauczycieli-i-dyrektorow/8623/attachments/metody_i_narzedzia_aktywizacji_mlodziezy.pdf

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, Środowisko edukacyjne, nauczyciele

Inne formy dokumentu: http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/informacje-dla-nauczycieli-i-dyrektorow/8623/attachments/metody_i_narzedzia_aktywizacji_mlodziezy.pdf


Metody i narzędzia aktywizacji młodziezy na przykładzie organizacji kampanii społecznej w ramach projektu "Wychowanie w szkole w poszanowaniu praw człowieka i zasady równego traktowania".