Pakiet powitalny dla uczniów szkół podstawowych/gimnazjów i rodziców
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIEWYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Urząd m.st. Warszawy, Biuro Edukacji
Autorzy: A. Bernacka-Langier, E. Pawlic-Rafałowska,
K. Rogalska, M. Spurtacz, M. Zasuńska
Konsultacja merytoryczna: J. Gospodarczyk, Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st.
Warszawy
Opracowanie graficzne: K. Rogalska, M. Spurtacz
Broszura opracowana w ramach międzynarodowego projektu „Caerdydd-Warsaw Integracja Projekt.
Integracja społeczna młodych ludzi i ich rodziców poprzez edukację”, prowadzonego przez:
Warszawa
Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundację Sztuki „Arteria”, Szkołę Podstawową
nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi
nr 14 im. Leopolda Staffa
Cardiff
Cardiff County Council, Race Equality First, St. Mary’s Catholic Primary School, Michaelston Community
College
w latach 2009–2011. Projekt skierowany na działania wspierające dzieci i młodzież cudzoziemską.
Broszura została opracowana dzięki współfinansowaniu ze środków programu „Uczenie się przez całe
życie”, komponent: Comenius Regio.

Data wydania:
2015 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/strona/4316/attachments/pakiet_powitalny_-_wersja_polska_gimnazjum.pdf

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, uczniowie z rodzin polskich i cudzoziemskich

Inne formy dokumentu: http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/strona/4316/attachments/pakiet_powitalny_-_wersja_polska_gimnazjum.pdf


Pakiet powitalny dla uczniów szkół podstawowych/gimnazjów i rodziców opracowany w ramach projektu "Integracja młodych ludzi i ich rodziców poprzez edukację. Caerdydd-Warsaw Integracja Projekt", programu Comenius Regio. Pakiet Powitalny dla uczniów cudzoziemskich i ich rodziców w wersji dla szkoły podstawowej i dla gimnazjum zawiera wiadomości ułatwiające uczniowi cudzoziemskiemu i jego rodzicom integrację z nowym środowiskiem szkolnym. Można znaleźć w nim podstawowe informacje dotyczące systemu edukacji w Polsce, kalendarz roku szkolnego, szkolny porządek dnia, system oceniania w szkole, wzory formularzy szkolnych, przykłady trudnych sytuacji, w których może znaleźć się nowy uczeń, wskazówki służące ich rozwiązaniu etc.