Praca z uczniem cudzoziemskim. Przewodnik dobrych praktyk dla dyrektorów, nauczycieli, psychologów i pedagogów
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Urząd m.st. Warszawy, Biuro Edukacji
Autorzy:
A. Bernacka-Langier, E. Dąbrowa, E. Pawlic-Rafałowska, J. Wasilewska-Łaszczuk,
M. Zasuńska
Redakcja merytoryczna:
M. Zasuńska
Konsultacja merytoryczna:
J. Gospodarczyk
Redakcja językowa:
B. Janik-Płocińska.
Broszura opracowana w ramach międzynarodowego projektu „Caerdydd-Warsaw Integracja Projekt. Integracja społeczna młodych ludzi i ich rodziców poprzez edukację”, prowadzony przez:
Warszawa - Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundację Sztuki „Arteria”, Szkołę Podstawową nr
211 z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14;
Cardiff - Cardiff County Council, Race Equality First, St. Mary’s Catholic Primary School, Michaelston Community
College
w latach 2009–2011. Projekt skierowany na działania wspierające dzieci i młodzież cudzoziemską. Broszura została opracowana dzięki współfinansowaniu ze środków programu „Uczenie się przez całe życie”, komponent: Comenius Regio.

Data wydania:
2015 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://www.comenius.org.pl/sites/comenius/files/upload/u6/praktyki-wersja-druk-pop.pdf

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, środowisko edukacyjne

Inne formy dokumentu: http://www.comenius.org.pl/sites/comenius/files/upload/u6/praktyki-wersja-druk-pop.pdf


Przewodnik dobrych praktyk dla dyrektorów, nauczycieli, psychologów i pedagogów opracowany w ramach projektu "Integracja młodych ludzi i ich rodziców poprzez edukację. Caerdydd-Warsaw Integracja Projekt", programu Comenius Regio. Zawiera podsumowanie dwuletnich działań "Integracja młodych ludzi i ich rodziców poprzez edukację. Caerdydd-Warsaw Integracja Projekkt". Znalazły się tu: analiza regulacji prawnych, opisy procedur przyjęcia ucznia cudzoziemskiego, narzędzia badawcze szkolnej społeczności i jej gotowości do przyjęcia obcokrajowca. ISBN 978-83-62210-20-6.