Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIEWYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Urząd m.st. Warszawy, Biuro Edukacji
Autorzy: A. Bernacka-Langier, B. Janik-Płocińska, A. Kosowicz, E. Pawlic-Rafałowska,
M. Piegat-Kaczmarzyk, G. Walczak, Z. Rejmer,
J. Wasilewska-Łaszczuk, M. Zasuńska
Redakcja merytoryczna: E. Pawlic-Rafałowska
Redakcja językowa: B. Janik-Płocińska
Publikacja przygotowana w ramach projektu „I
Ty możesz zdobyć wykształcenie w
Warszawie!”, prowadzonego przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy oraz Fundację Polskie Forum Migracyjne w
latach 2009–2011. Projekt skierowany na działania wspierające młodzież cudzoziemską objętą ochroną i ubiegającą się o
status uchodźcy w Polsce. Publikacja została przygotowana dzięki współfinansowaniu ze
środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa.

Data wydania:
2015 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
https://docplayer.pl/8763-Inny-w-polskiej-szkole.html

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczniowie i rodzice cudzoziemscy

Inne formy dokumentu: https://docplayer.pl/8763-Inny-w-polskiej-szkole.html


Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi - to propozycja wspierająca warszawskich nauczycieli, którzy uczą dzieci z różnych kręgów kulturowych. Publikacja zawiera teksty metodyczne, scenariusze lekcji, propozycje narzędzi do pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz polsko-angielsko-wietnamsko-czeczeński-rosyjski słowniczek z najczęściej używanym słownictwem na lekcjach matematyki, biologii, historii, geografii. Materiały zostały przygotowane z myślą o dyrektorze i nauczycielach szkoły, do której, często niespodziewanie, zostaje zapisane dziecko z innego kręgu kulturowego i językowego. ISBN 978-83-62210-15-2.