Kompleksowe wspieranie uczniów uzdolnionych. Program WARS i SAWA
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

J. Łukasiewicz-Wielba, A. Baum

Data wydania:
2015 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://www.edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa/publikacje/10847-kompleksowe-wspieranie-uczniow

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, nauczyciele, uczniowie, rodzice, eksperci

Inne formy dokumentu: http://www.edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa/publikacje/10847-kompleksowe-wspieranie-uczniow


Publikacja dotyczaca analizy dobrych praktyk w zakresie pedagogiki zdolności, ze szczególnym uwzględnieniem warszawskiego programu wspierania uzdolnionych uczniów pn. WARS i SAWA.
Książka zawiera m.in. opis wyników badań pracowników naukowych APS na temat realizacji stołecznego programu WARS i SAWA, przeprowadzonych w 2015 roku. Praca ta pokazała sens setek spotkań, rozmów, analiz, miliona drobnych i mało widocznych działań, które w efekcie sumują się w słowach jednego/jednej z respondentów/respondentek (badania były anonimowe) – „jeden z najbardziej przydatnych programów w życiu szkoły (…)”. Analiza ta została osadzona w szerokim kontekście teoretycznym, wzmocnionym przykładami praktycznych rozwiązań w zakresie opieki nad uczniem zdolnym w kraju i za granicą. ISBN: 978-83-64953-25-5.