Warszawski System Wspierania Uzdolnionych. Przewodnik dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Konsultacja merytoryczna: J. Gospodarczyk, M. Sielatycki
Zespół autorski: K. Kozak i E. Jaromin
Zespół redakcyjny: K. Kozak, E. Jaromin, K. Milczewska
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli: I. Witczak, L. Jastrzębska, J. Wojtulewicz

Data wydania:
2016 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://www.edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa/publikacje/10438-warszawski-system-wspierania-uzdolnionych

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, nauczyciele, uczniowie, eksperci

Inne formy dokumentu: http://www.edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa/publikacje/10438-warszawski-system-wspierania-uzdolnionych


Celem publikacji jest przedstawienie inicjatyw Biura Edukacji, jednostek Miasta i jego partnerów, wspólnie tworzących ofertę Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych. ISBN 978-83-62210-99-2.