Warszawski Program Edukacji Kulturalnej narzędzia realizacji, w szkołach i placówkach oświatowych
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIEWYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

B. Głażewska, R. Goździk, W. Feliksiak, E. Listkowska, E. Matusiewicz, A. Michlak-Pawłowska, M. Sielatycki, A. Szwed, K. Tylkowska-Majcher, J. Wojtulewicz, B. Zuziak,
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej na zlecenie Biura Edukacji m.st. Warszawy

Data wydania:
2015 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/strona/10130/attachments/wpek-8.pdf

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, dyrektorzy i nauczyciele, uczniowie

Inne formy dokumentu: http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/strona/10130/attachments/wpek-8.pdf


Publikacja pełni rolę praktycznego poradnika po narzędziach realizacji Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej (WPEK) w odniesieniu do sfery młodzieżowej i oświatowej. Koresponduje ona z innymi publikacjami w ramach serii publikacji o WPEK. Poza opisem ideowym konkretnego rozwiązania, ważną częścią każdego rozdziału są przykłady dobrej praktyki z różnych placówek oświatowych. W wstępie napisano: "Warszawa to „miasto twórczego napędu”, miejsce, w którego DNA „gen kreatywności” jest silnie obecny. Od wieków było to miejsce gromadzące i ściągające w kraju i świata – twórców, artystów, innowa-torów, eksperymentatorów, inspiratorów, duchowych buntowników. Kultura w rozwoju miasta od dawna była jednym z kluczowych czynników rozwoju, ważną publiczną usługą, istotną częścią rynku pracy. Pełniła i pełni także funkcje symboliczne, wynikające ze stołeczności, skomplikowanej historii, roli okna na świat. Obecnie jest też ważnym elementem decydującym o konkurencyjności aglomeracji warszawskiej w Euro-pie i świecie. Nie mamy w Warszawie przemysłu w dawnym tego znaczeniu, ale mamy „przemysły i usługi kreatywne”; coraz liczniejsza staje się „klasa kreatywna”, ciągle powstają nowe i inne miejsca kultury. Dzięki kulturze warszawiacy mają bogata ofertę rozwoju pasji i zainteresowań, wartościowego spędzenia czasu wolnego, uczestniczenia w wydarzeniach kultury wysokiej. Kultura to silny wyznacznik marki miasta Warszawa". ISBN: 978-83-928198-0-6.