Warszawski Program Edukacji Kulturalnej dobre miejsca, dobre praktyki warszawskiej oświaty

A. Szwed, M. Sielatycki, B. Głażewska, W. Feliksiak, B. Zuziak, S. Grzegorzewska, K. Jasińska

Data wydania:
2016 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://scek.pl/wp-content/uploads/2016/12/Publikacja-WPEK-cz.4.OK_.pdf

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, nauczyciele, uczniowie, twórcy

Inne formy dokumentu: http://scek.pl/wp-content/uploads/2016/12/Publikacja-WPEK-cz.4.OK_.pdf


Publikacja wskazuje możliwe partnerstwa w realizacji projektów i realizowanych w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej (WPEK). Ponadto prezentuje wybrane, zrealizowane już lub cyklicznie prowadzone działania jako dobre praktyki, mogące zainspirować i wskazać drogę tym, którzy dopiero zaczynają własne poszukiwania w tym obszarze. ISBN: 978-83-928198-1-3.