Warszawski Program Edukacji Kulturalnej dobre miejsca, dobre praktyki warszawskiej oświaty
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIEWYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

A. Szwed, M. Sielatycki, B. Głażewska, W. Feliksiak, B. Zuziak, S. Grzegorzewska, K. Jasińska

Data wydania:
2016 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://scek.pl/wp-content/uploads/2016/12/Publikacja-WPEK-cz.4.OK_.pdf

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, nauczyciele, uczniowie, twórcy

Inne formy dokumentu: http://scek.pl/wp-content/uploads/2016/12/Publikacja-WPEK-cz.4.OK_.pdf


Publikacja wskazuje możliwe partnerstwa w realizacji projektów i realizowanych w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej (WPEK). Ponadto prezentuje wybrane, zrealizowane już lub cyklicznie prowadzone działania jako dobre praktyki, mogące zainspirować i wskazać drogę tym, którzy dopiero zaczynają własne poszukiwania w tym obszarze. ISBN: 978-83-928198-1-3.