Warszawski Program Edukacji Kulturalnej - projekty Edukacji Kulturalnej w Edukacji Kulturalnej w Szkołach
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIEWYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

A. Szwed, M. Sielatycki, B. Głażewska,,W. Feliksiak, B. Zuziak, S. Grzegorzewska, K. Jasińska, współpraca: K. Cudny

Data wydania:
2017 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://scek.pl/wp-content/uploads/2018/02/Publikacja-WPEK-2018.pdf

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie

Inne formy dokumentu: http://scek.pl/wp-content/uploads/2018/02/Publikacja-WPEK-2018.pdf


Kolejna z cyklu publikacji powstałych w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej (WPEK). Wraz z dwoma poprzednimi tomami wydanymi w 2015 i 2016 roku tworzy ona swoisty tryptyk. Tom pierwszy to swego rodzaju „narzędziownik” przedstawiający konkretne narzędzia i projekty używane w ramach WPEK. Tom drugi możemy zakwalifikować jako „mapownik” opisujący miejsca, w których
realizowane są konkretne działania edukacji kulturalnej, zwłaszcza poza szkołą. Niniejszy tom to swoisty
„projektownik” opisujący projekty edukacji kulturalnej w warszawskich szkołach. Zamieszczono wśród
nich również projekty warszawskich gimnazjów, zlikwidowanych w 2017 roku w ramach reformy oświatowej,
których w Warszawie było blisko ćwierć tysiąca (licząc szkoły publiczne i niepubliczne). Dziękujemy społecznościom gimnazjalnym – uczniom, nauczycielom, rodzicom – za cenny dorobek edukacji kulturalnej, tworzony przez 17 lat istnienia gimnazjów. Ta publikacja staje się niniejszym częścią „repozytorium” tego dorobku. ISBN: 978-83-928-198-2-0