Warszawskie miejsca edukacyjne w Polsce

L. Jastrzębska, W. Andrzejewski, M. Bucholc, K. Halicki, G. Iber-Wojtanek, M. Robak, U. Wacowska, C. Sawicka, M. Sielatycki, A. Walczak

Data wydania:
2017 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://swianiewicz.pl/pub/osrodki/Warszawskie-miejsca-edukacyjne-w-Polsce.pdf

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, dyrektorzy, nauczyciele, posiadacze Karty warszawiaka

Inne formy dokumentu: http://swianiewicz.pl/pub/osrodki/Warszawskie-miejsca-edukacyjne-w-Polsce.pdf


Warszawa prowadzi sześć placówek oświatowych położonych poza Warszawą. Placówki te realizują zadania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne, prozdrowotne, kulturalne, rekreacyjne i sportowe na rzecz zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z warszawskich szkół. Baza noclegowa ośrodków oferuje blisko 800 całorocznych miejsc, z czego ponad pół tysiąca z pełnym węzłem sanitarnym. M.st. Warszawa mając na uwadze wszechstronny rozwój swoich najmłodszych mieszkańców umożliwia organizowanie zielonych i białych szkół w tych ośrodkach po wyjątkowo atrakcyjnych cenach, niedostępnych na rynku komercyjnym. Wszystkie ośrodki oferują:
całoroczną bazę noclegową, całodzienne wyżywienie, programy edukacyjne i wychowawcze, tereny i urządzenia sportowo-rekreacyjne, pomieszczenie do prowadzenia szkoleń, wysoką dbałość o bezpieczeństwo uczestników. Każdy z nich ma swoją specyfikę, uwarunkowaną walorami lokalnego środowiska naturalnego i zabytkami kultury zlokalizowanym w swoim najbliższym otoczeniu. ISBN: 978-83-62210-95-4.