Pozarządowo dla Samorządowych. Projekty organizacji pozarządowych dla uczniów warszawskich szkół.

Autorzy tekstów: R. Grzenia (reportaże ss. 37–194), B. Kapturkiewicz, E. Kolankiewicz, A. Krakiewicz, M. Sielatycki, B. Włodkowski
Fotografie:
archiwa organizacji pozarządowych i Fundacji AVE, F. Błażejowski, R. Gębura,
I. Graff, F. M. Klimaszewski, A. Obłękowska, K. Seweryn,
R. Wardecka, M. Zawistowski
Fotografie na okładce:
przód: zdjęcie na dole oraz lewym górnym rogu –
K. Seweryn / Fundacja Przystanek Twórczość
zdjęcie w prawym górnym rogu – M. Zawistowski
tył: zdjęcie u góry – F. Błażejowski,
pozostałe – F. M. Klimaszewski, R. Wardecka, M. Zawistowski
Redaktorzy prowadzący:
A. Krakiewicz (Biuro Edukacji), B. Włodkowski (BKDS ds. Edukacji)

Data wydania:
2018 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/pozarzadowo.pdf

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz członkowie organizacji pozarządowych.

Inne formy dokumentu: http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/pozarzadowo.pdf


„POZARZĄDOWO dla SAMORZĄDOWYCH. Projekty organizacji pozarządowych dla uczniów warszawskich szkół” – wspólna publikacja Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przedstawiająca, kilkunastoletnią, finansową i pozafinansową współpracę organizacji pozarządowych i samorządu w zakresie oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. W książce zaprezentowanych zostało 41 różnorodnych projektów organizacji pozarządowych dla uczniów warszawskich szkół i przedszkoli spośród kilku tysięcy projektów. Wśród nich są atrakcyjne pokazy naukowe połączone z eksperymentami i doświadczeniami, cykle warsztatów twórczych, nowatorskie przedsięwzięcia varsavianistyczne, przedsięwzięcia uczące tolerancji i przeciwdziałające przemocy, animacje wielokulturowe, projekty przygotowujące młodych ludzi do wyboru zawodu i mobilności na rynku pracy, uniwersytety dzieci, tematyczne obozy wakacyjne i wiele innych. Ponadto w publikacji przedstawiono dane statystyczne dotyczące współpracy (np. wysokość środków przeznaczonych przez m.st. Warszawa na zlecanie zadań publicznych w dziedzinie edukacji i wychowania w latach 2005-2017 wyniosła 80 milionów zł). Książka dedykowana jest dyrektorom placówek oświatowych, nauczycielom, rodzicom, uczniom oraz członkom organizacji pozarządowych. Lektura publikacji zachęca do dalszego i szerszego wykorzystania potencjału stołecznych organizacji pozarządowych dla rozwoju młodego pokolenia warszawiaków. ISBN: 978-83-928198-3-7.