Podziemny salon księcia dla Przyjaciół i Pięknych Pań.
Wersja angielska: Elizeum underground salon of the prince. For Friends and Pretty Women.

Urząd m.st. Warszawy, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Opracowanie tekstu: A. Bojanowska, A. Wolański na podstawie
Elizeum. Podziemny salon księcia. Dla Przyjaciół i Pięknych Pań.
Projekt graficzny: P. Berezowski,
Redakcja i korekta: G. Waluga

Data wydania:
2016 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
wersja polska: http://zabytki.um.warszawa.pl/sites/zabytki.um.warszawa.pl/files/Elizeum.pdf
wersja angielska:
https://zabytki.um.warszawa.pl/sites/zabytki.um.warszawa.pl/files/broszura%20ELIZEUM%20en.pdf

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, varsavianiści, turyści

Inne formy dokumentu: http://zabytki.um.warszawa.pl/sites/zabytki.um.warszawa.pl/files/Elizeum.pdf

wersja angielska:
https://zabytki.um.warszawa.pl/sites/zabytki.um.warszawa.pl/files/broszura%20ELIZEUM%20en.pdf


Elizeum to podziemna, ceglana rotunda, która
jest pozostałością po ogrodzie sentymentalnym
„Na Książęcem”, założonym przez podkomorzego
Kazimierza Poniatowskiego, brata króla
Stanisława Augusta. Elizeum zostało wybudowane
w latach 1776–1778 według projektu wybitnego
architekta Szymona Bogumiła Zuga i jest unikatowym
obiektem zabytkowym w skali europejskiej.
Po krótkim okresie swojej świetności Elizeum,
pozostawione bez właściciela, przez wiele lat było
użytkowane w sposób niewłaściwy, aż w końcu
stało się miejscem zapomnianym i opuszczonym.
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
podejmuje działania mające wspomóc konserwację,
restaurację i adaptację unikatowego zabytkowego
obiektu.
Wersje polska i angielska.