Film promujący staże i praktyki dla młodzieży z niepełnosprawnościami

Urząd m.st. Warszawy, Biuro Edukacji, Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie

Data wydania:
2014 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
https://www.youtube.com/watch?v=oqmhHD-xlfw&feature=youtu.be

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, uczniowie, osoby z niepełnosprawnościami

Inne formy dokumentu: https://www.youtube.com/watch?v=oqmhHD-xlfw&feature=youtu.be


Film promujący staże i praktyki dla młodzieży z niepełnosprawnościami, zrealizowany m.in. we współpracy z Europejskim Domem Spotkań Młodzieży w Warszawie. Projekt w ramach MyGeneration@Work, dedykowany młodzieży z niepełnosprawnościami, promujący tolerancję na rynku pracy, wyrównywanie szans.