Miejsca Aktywności Lokalnej (w tym domy sąsiedzkie)

Autorzy: Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy: A. Matan, Z. Włodarczyk-Wojtowicz, A. Ćirlić Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Grafika: Karolina Witowska

Data wydania:
2018 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://inicjatywa.um.warszawa.pl/sites/inicjatywa.um.warszawa.pl/files/MAL_broszura_2018_0.pdf

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, urzędnicy miejscy, pracownicy jednostek miejskich

Inne formy dokumentu: http://inicjatywa.um.warszawa.pl/sites/inicjatywa.um.warszawa.pl/files/MAL_broszura_2018_0.pdf


Aktywni mieszkańcy, przyjazne miejsce, otwarta metropolia
– taka wizja naszego miasta została wypracowana przez mieszkańców, ekspertów i urzędników w ramach prac nad Strategią Rozwoju Warszawy do 2030 roku. Założenia te realizujemy przede wszystkim w wymiarze lokalnym. Stolica rozwija się dzięki energii i pomysłom swoich mieszkańców i mieszkanek.
Działanie w sąsiedztwie wymaga osobistego zaangażowania, ale
także wsparcia organizacyjnego, np. miejsca, gdzie można
swobodnie realizować pomysły. W Warszawie wspieramy rozwój sieci Miejsc Aktywności Lokalnej – przestrzeni przyjaznych mieszkańcom.
Wydanie II poprawione.