Prezentacja przygotowana z okazji rocznicy rozpoczęcia budowy Szpitala Starozakonnych na Czystem,
w którego zabudowaniach funkcjonuje Szpital Wolski

B. Lis – Udrycka, specjalista ds. Komunikacji Społecznej

Data wydania:
2018 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, pacjenci, personel medyczny, historycy


Prezentacja przygotowana z okazji rocznicy rozpoczęcia budowy Szpitala Starozakonnych na Czystem, w którego zabudowaniach funkcjonuje Szpital Wolski, autorstwa B. Lis-Udryckiej. Autorka wskazuje, że minęło 120 lat od rozpoczęcia budowy Szpitala Starozakonnych na Czystem, na początku XX wieku najnowocześniejszego warszawskiego
szpitala, który przez 40 lat służył ludziom. Od 1946 r. w jego zabudowaniach funkcjonuje szpital miejski, któremu w 1957 r. nadano nazwę „Szpital Wolski”. Pomysł wybudowania szpitala zrodził się w latach 80-tych XIX wieku wśród
lekarzy ze starego szpitala żydowskiego przy ul. Pokornej, który nie nadawał się już do dalszej eksploatacji z uwagi na ciągłe przepełnienie i złe warunki sanitarno-epidemiologiczne. Inicjatywę poparło środowisko warszawskich lekarzy oraz szersze kręgi opiniotwórcze. Jednym z jej orędowników był dr Zygmunt Kramsztyk, lekarz
okulista, który w 1883 r. na łamach „Kuriera Warszawskiego” pisał o potrzebie stworzenia w Warszawie nowoczesnej lecznicy.