Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego

B. Lis-Udrycka, specjalista ds. komunikacji społecznej, Szpital Wolski

Data wydania:
2014 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, pacjenci, personel medyczny


Prezentacja przygotowana na wydarzenie „Europa zmienia Warszawę”, organizowane przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m. st. Warszawy. Opracowanie: B. Lis–Udrycka, specjalista ds. Komunikacji Społecznej
w Szpitalu Wolskim, www.wolski.med.pl