Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie - Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych

Data wydania:
2019 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
Urząd Statystyczny w Warszawie

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy Mazowsza, analitycy, badacze trendów, eksperci

Inne formy dokumentu: http://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/komunikat-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-mazowieckiego-grudzien-2018-r-,2,71.html


Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.