Rynek pracy w grudniu 2018 r. - opracowanie Urzędu Statystycznego w Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie

Data wydania:
2019 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, analitycy, badacze trendów, eksperci

Inne formy dokumentu: http://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje-okolicznosciowe/inne-/rynek-pracy-w-grudniu-2018-r-,6,65.html


Przeciętne wynagrodzenie w Warszawie w grudniu 2018 r. wynosiło 6453 zł. Bezrobocie wynosiło 1,5 proc. Te i wiele innych danych przedstawia opracowanie na temat rynku pracy w stolicy w grudniu 2018 r.