Studencki przewodnik po Warszawie dla cudzoziemców

Urząd m.st. Warszawy - Centrum Komunikacji Społecznej.

Data wydania:
2019 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
mieszkańcy Warszawy, studenci, studenci zagraniczni w Warszawie, kadra naukowa i dydaktyczna wyższych uczelni


Przewodnik po Warszawie dla studentów zagranicznych przygotowany został w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Pomaga odnaleźć się w nowej przestrzeni. Powstał we współpracy m.st. Warszawy ze studentkami i studentami. Zawiera cenne wskazówki przydatne w codziennym życiu. Warszawa dysponuje największym potencjałem naukowym i największą bazą naukowo-badawczą. ISBN: 978-83-63269-57-9. Zebrane dane i stan prawny na dzień 30 lipca 2018 r.