Rynek pracy w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Data wydania:
2019 r.

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy Mazowsza, pracodawcy, pracownicy

Inne formy dokumentu: https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje-okolicznosciowe/inne-/rynek-pracy-w-marcu-2019-r-,6,68.html


W sektorze przedsiębiorstw zatrudnienie w marcu 2019 r. wyniosło 1525 tys. pracowników w województwie mazowieckiem, z których 1080 tys. pracowało w m.st. Warszawie. Wynagrodzenie brutto wynosiło przeciętnie 6311 zł w województwie mazowieckiem, z czego 6814 zł w Warszawie.