Maluch w Warszawie. Miejski Informator Rodzinny.

Urząd m.st. Warszawy - Centrum Komunikacji Społecznej

Data wydania:
2018 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy Mazowsza, pedagodzy, pracownicy instytucji opiekuńczych i służby zdrowia

Inne formy dokumentu: www.informatorrodzinny.um.warszawa.pl/?id=maluch


Wydanie VII, informator dotyczy różnych aspektów sytuacji małych dzieci oraz rodziców lub opiekunów w stolicy. Zawiera dane oraz odnosi się do stanu prawnego na dzień 14 sierpnia 2018 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami Czytelników. Zgłaszanie spostrzeżeń i propozycji możliwe jest pocztą elektroniczną na adres informatorrodzinny@um.warszawa.pl lub listownie na adres: Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa

ISBN: 978-83-60830-21-5