Nastolatek w Warszawie. Miejski Informator Rodzinny

Urząd m.st. Warszawy - Centrum Komunikacji Społecznej

Data wydania:
2018 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , , , , , ,


Informator na temat różnych aspektów sytuacji nastolatków w stolicy. Wydanie IV. Dane i stan prawny na dzień 29 listopada 2018 r.

W informatorze Nastolatek w Warszawie adresowanym do rodziców warszawskich gimnazjalistów i licealistów prezentowana jest oferta zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych oraz kalendarz roku szkolnego wraz z harmonogramem egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. Poradnictwo, jak wesprzeć nastolatków w podejmowaniu przez nich decyzji w zakresie wyboru szkoły odpowiadającej ich zdolnościom i zainteresowaniom czy rozwijania pasji. Adresy warszawskich gimnazjów, liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz instytucji kultury i sportu. Wskazówki, gdzie szukać porad i wsparcia, gdy nastolatek ma problemy, a nie jesteśmy w stanie mu pomóc.

Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami czytelników. Zgłaszanie spostrzeżeń i propozycji pocztą elektroniczną na adres informatorrodzinny@um.warszawa.pl lub listownie na adres: Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa.

ISBN 978-83-63269-72-2