Senior w Warszawie. Miejski Informator Rodzinny

Urząd m.st. Warszawy - Centrum Komunikacji Społecznej

Data wydania:
2019 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Wydanie V. Dane, stan prawny na dzień 22 lutego 2019 r. Warszawa 2019 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami czytelników.
Zgłaszanie spostrzeżeń i propozycji pocztą elektroniczną na adres informatorrodzinny@um.warszawa.pl lub listownie na adres: Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa

W informatorze Senior w Warszawie adresowanym do seniorów można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące zdrowego stylu życia, profilaktyki, opieki medycznej, rehabilitacji, leczenia uzdrowiskowego. Prezentacja szerokiej oferty różnorodnych sposobów spędzania wolnego czasu, poprzez zajęcia aktywizujące, kulturalne, sportowe i edukacyjne dedykowane seniorom. Jak ubiegać się o świadczenia ZUS oraz jakie uprawnienia i ulgi przysługują seniorom. Jak załatwić sprawy urzędowe i jak skorzystać z różnych form pomocy oraz gdzie i w jaki sposób składać skargi konsumenckie. Adresy i telefony instytucji ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, klubów, ośrodków sportowych, jak również numery telefonów do wszystkich dzielnicowych.

ISBN: 978-83-63269-03-6