27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

Urząd Statystyczny w Warszawie

Data wydania:
2019 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy województwa mazowieckiego, pracownicy samorządowi, eksperci, radni, urzędnicy

Inne formy dokumentu: https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje-okolicznosciowe/inne-/27-maja-dzien-samorzadu-terytorialnego,72,1.html


Dzień Samorządu terytorialnego, to święto upamiętniające pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1999 roku. Publikacja zawiera dane statystyczne na temat samorządu województwa mazowieckiego - porównanie z roku 1999, gdy prowadzono zasadniczy, trójstopniowy podział terytorialny państwa z rokiem 2018. Wynika z nich m.in., że wśród radnych wzrosła liczba kobiet, a także osób z wyższym wykształceniem.