Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Data wydania:
2019 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy województwa mazowieckiego, analitycy, naukowcy, demografowie, studenci, przedsiębiorcy, administracja

Inne formy dokumentu: https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/komunikat-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-mazowieckiego-kwiecien-2019-r-,2,75.html


W kwietniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe niż przed rokiem (o 2,4%). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,7% i obniżyła się zarówno w skali roku, jak i miesiąca.  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu br. było wyższe od notowanego rok wcześniej (o 5,5%).  Na rynku rolnym w kwietniu br. przeciętne ceny skupu podstawowych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego kształtowały się powyżej poziomu sprzed roku. W ujęciu miesięcznym wyższe były ceny ziemniaków i żywca rzeźnego, a niższe – ceny pszenicy, żyta oraz mleka. Poprawił się wskaźnik opłacalności tuczu trzody chlewnej.  W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w skali roku (o 12,5%, w cenach stałych). Wyższa niż przed rokiem była produkcja budowlano-montażowa (o 24,5%, w cenach bieżących).  Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w kwietniu br. była większa niż rok wcześniej o 48,6%. Większość mieszkań wybudowano z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem.  W kwietniu br. odnotowano wzrost sprzedaży hurtowej w skali roku (o 16,1%). Wyższa niż przed rokiem była również sprzedaż detaliczna (o 10,5%).  W I kwartale 2019 r. wyniki finansowe przedsiębiorstw były słabsze od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszyły się również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe.