Statystyka Warszawy Nr 4/2019

Urząd Statystyczny w Warszawie

Data wydania:
2019 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy województwa mazowieckiego, naukowcy, demografowie, przedsiębiorcy, analitycy, studenci

Inne formy dokumentu: https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/statystyka-warszawy-kwiecien-2019-r-,3,72.html


W kwietniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 2,1% wyższe w stosunku do poprzedniego roku. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych była niższa od notowanej przed miesiącem i przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w skali roku o 4,5%. W stosunku do kwietnia 2018 r. odnotowano wzrost produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji sprzedanej budownictwa. Zarówno sprzedaż detaliczna, jak i hurtowa były wyższe niż przed rokiem. W kwietniu br. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż rok wcześniej.