Marka Warszawa. Filmy o Strategii Warszawy 2030, z udziałem mieszkanek i mieszkańców Warszawy.

Urząd m.st. Warszawy

Data wydania:
2019 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
Urząd m.st. Warszawy

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy Polski

Inne formy dokumentu: https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/4xbyJBNNzFBwZiB


Bohaterami filmów są mieszkańcy, którzy swoimi autentycznymi wypowiedziami wpisują się w poszczególne cele zapisane w Strategii Warszawy 2030.

Marka Warszawa. Filmy o Strategii Warszawy 2030, z udziałem mieszkanek i mieszkańców Warszawy. W folderze znajdują się poszczególne moduły, wstęp oraz kompilacja (wstęp + 13 modułów).