Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej
województwa mazowieckiego w sierpniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Data wydania:
2019 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy Mazowsza

Inne formy dokumentu: https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/komunikat-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-mazowieckiego-sierpien-2019-r-,2,79.html


W sierpniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe niż przed rokiem (o 2,2%). Stopa
bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,5% i w skali roku obniżyła się, a w skali miesiąca nie zmieniła się.
 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu br. było wyższe od notowanego rok wcześniej (o 6,3%).
 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 2019 r. wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem ub.
roku o 2,2%; dla porównania w I kwartale br. wzrost cen w ujęciu rocznym wyniósł 1,0%.