Statystyka Warszawy. Sierpień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Data wydania:
2019 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy Mazowsza, naukowcy, analitycy, samorządowcy

Inne formy dokumentu: https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/statystyka-warszawy-sierpien-2019-r-,3,76.html


W sierpniu 2019 r. utrzymały się pozytywne zmiany w gospodarce. Wzrosło przeciętne miesięczne zatrudnienie, a stopa
bezrobocia pozostała nadal na bardzo niskim poziomie.
W stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowany został
nieznaczny spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nadal jednak utrzymało się ono powyżej notowań
sprzed roku. Zaobserwowano dalszy wzrost produkcji
sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej, jednak jego tempo było wolniejsze niż w lipcu br.
Sprzedaż detaliczna zwiększyła się w skali roku w tempie
wolniejszym od notowanego przed miesiącem. W odniesieniu do roku ubiegłego, sierpień charakteryzował się
mniejszą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania.