Bariery w korzystaniu z oferty warszawskich instytucji kultury przez młodych imigrantów z Ukrainy. Diagnoza-przyczyny-rekomendacje.

dr A. Jawor, dr U. Markowska-Manista, dr M. J. Pietrusińska

Data wydania:
2019

Słowa kluczowe:
, , , ,


Prezentowane badania dotyczą uczestnictwa w kulturze, a dokładniej korzystania z oferty kulturalnej przez imigrantów na przykładzie warszawskich studentów i studentek narodowości ukraińskiej. Raport opiera się na danych uzyskanych z 50 wywiadów jakościowych przeprowadzonych w kwietniu, maju i czerwcu 2019 roku w Warszawie i desk research, opartym na analizach innych źródeł naukowych i raportów tematycznych. Celem badań było ustalenie, czy i jak młodzi studiujący w Warszawie imigranci i imigrantki z Ukrainy korzystają z oferty warszawskich instytucji kultury. Badanie zostało zrealizowane z inspiracji tematem zgłoszonym do Giełdy Zagadnień Badawczych m. st. Warszawy przez Biuro Kultury w terminie luty - sierpień 2019 roku.