Jak przygotować program wolontariatu? Poradnik dla instytucji publicznych

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Rozwoju Wolontariatu, Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy

Data wydania:
Wydanie I, listopad 2018 r.

Kto jest adresatem publikacji?
mieszkańcy, warszawiacy, wolontariusze, podmioty uprawnione do organizacji wolontariatu

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu: https://ochotnicy.waw.pl/baza/343-broszura-jak-przygotowac-program-wolontariatu-poradnik-dla-instytucji-publicznych


Broszura "Jak przygotować program wolontariatu? Poradnik dla instytucji publicznych" przeznaczona jest dla podmiotów uprawnionych do organizacji wolontariatu. Materiał służy do napisania wewnętrznego dokumentu w instytucji określającego zasady organizacji wolontariatu. Celem takiego dokumentu jest wdrożenie wolontariatu jako stałego elementu działalności instytucji. Integralnym elementem materiału jest szablon programu wolontariatu, który ułatwi przygotowanie własnego programu.